بلاگ میهمان

فرصتی دمکراتیک در کویت

3 فوریه 2012 | نوشته ی

البته تصور عمومی بر اینست که کویت از کشورهایی نیست، که بهار عربی در آن رخ داده باشد. اما اینگونه نیست، که این گفته کاملا واقعیت داشته باشدرسمی کردن غیر رسمی ها: درس عبرتی از داستان بو عزیزی

6 ژانویه 2012 | نوشته ی

زمانی که حقوق شرکت کنندگان در بازارهای غیررسمی که با مؤسسات اقتصادی رسمی ارتباط ندارند نقض می شود، آنها هیچ مرجعی ندارند که به آن مراجعه کنندپیشگامی در کارآفرینی تحت حکومت طالبان

12 دسامبر 2011 | نوشته ی

ما به این برداشت عادت کرده ایم که به زنان به چشم قربانیان جنگ نگاه می کند، که باید مورد ترحم قرار بگیرندظاهری متناسب در نخستین نگاه: ترکیه بعنوان مدلی در معرض عام

31 اکتبر 2011 | نوشته ی

امکان دارد که توزیع نابرابر منابع از سوی دولت مرکزی، مسبب اصلی توسعه آشکارا کند آسیای صغیر شرقی باشدبازرگانان و کسبه میدان تحریر

24 اکتبر 2011 | نوشته ی

متأسفانه آنچه امروز شاهد آن هستیم چرخشی عوامفریبانه است، که می تواند به آینده مصر زیان برساندفوتبال فرای یک بازی است – بخش دوم

28 سپتامبر 2011 | نوشته ی

ائتلاف اتحادیه های هواداران آفریقا صمیمانه به ماهیت وحدت بخش ورزش اعتقاد دارد. اما در عین حال پتانسیل شبکه بندی عاشقان ورزش در سراسر آفریقا را هم به عنوان یک راهبرد کاری برای افزایش عضویت، پشتیبانی مالی، و درآمد، درک می کند.فوتبال فرای یک بازی است

9 سپتامبر 2011 | نوشته ی

البته فوتبال راه حلی جادویی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر در این قاره نیست. اما مانند تلفن دستی و خدمات کامپیوتری، یکی از معدود صنایعی می باشد که در آفریقای بازار دست به نقد داردنقشه برداری مناطق فقیر نشین، و قرار دادن فقرا در نقشه

2 آگوست 2011 | نوشته ی

کانتاگالو جامعه کوچکی بر روی تپه های مشرف بر محله اعیان نشین آیپانما (محله ای در بخش جنوبی شهر ریودوژانیروی برزیل) است، که چشم اندازهای فوق العاده زیبا از نوار ساحلی و کوه های اطراف آن را دربردارد. این جامعه کوچک یکی از قدیمی ترین فیول (حصیرآباد)های ریودوژانیرو است، که تاریخچه صد ساله ای از زندگی خانواده ها، میراث بردن زمین نسل ها از یکدیگر، و حتی فروش این زمین ها را در خود، دارد.