فساد مالی

پنج گام برای مهار فساد در پاکستان

6 ژوئن 2016 | نوشته ی

کسانی را که در رأس امور هستند و قدرت را در دست دارند، مسئول و پاسخگوی عملکردشان بداند. البته این کار ساده ای نیست. اما حیاتی می باشد. در عین حال اجرای آن در پاکستان و سایر کشورهای جنوب آسیا و ماورای آن نیز، امکانپذیر استتطمیع پیش از تهدید: ایجاد انگیزه در واحدهای اقتصادی متوسط برای اجرای برنامه انطباق با قوانین ضدفساد

1 فوریه 2016 | نوشته ی

•شرکت های موجود در بازارهای رو به پیدایش می توانند، از اصلاح و بهتر کردن اقدامات ضدفساد خود تا اندازه بسیار زیادی بهره ببرند. گام هایی که سبب می شوند در زنجیره ارزش جهانی هم، طرف های تجاری جذاب تری گردندتطابق با برنامه های ضدفساد در بازارهای در حال پیدایش و جاافتاده

18 سپتامبر 2014 | نوشته ی

همانگونه که یک پژوهش تازه نشان می دهد، میزان شرکت های دارای خط مشی ضدفساد در خلال دو سال اخیر در سطح جهان، تنها یک درصد افزایش پیدا کرده است. در عین حال اقلیت قابل توجهی از این شرکت ها نیز، هنوز حتی بنیادی ترین اقدامات تطابق با برنامه های ضدفساد را به مرحله عمل درنیاورده اند. کمااینکه حدود 60 درصد شرکت های جهانی مشارکت کننده در پژوهش مورد اشاره گفته اند، که هرگز در این مورد به طرف سوم آموزش نداده اند. این در حالی است، که بسیاری از عملکردهای تطابق با برنامه های ضدفساد نتیجه رفتار عوامل و واسطه ها بوده اندنگاهی به رقابت های جام جهانی از دیدگاه اقتصادی

12 ژوئن 2014 | نوشته ی

امروزه یک پای ثابت تمامی رخدادهای ورزشی اعم از ملی، منطقه ای، و جهانی، مسائل مالی و اقتصادی می باشد. بنابراین کاملا طبیعی است، که چنین حضوری در محبوب ترین رخداد ورزشی جهان بیش از سایر موارد پررنگ باشد. این امر باعث شده، که جام جهانی تأثیری چشمگیر بر اقتصاد دنیا داشته باشد. به همین سبب اتحادیه بین المللی فوتبال (فیفا) که در حوزه مربوطه بر 204 کشور عضو نظارت دارد، اندک اندک به خود به عنوان یک “واحد تجارى بزرگ جهانی” نگاه می کدر هم تنیدگی مخوف سیاست و اقتصاد مداربسته روسیه: هرگز سر از اطاعت برادر بزرگ برندار

24 ژانویه 2014 | نوشته ی

آقای برزوفسکی مانند دیگر همگنان خود با تبانی با مقامات بلندپایه سیاسی روسیه، در اقتصاد مدار بسته کشورش به دارایی کلانی دست پیدا کرد. اما بعدا به منتقد این مقامات و به ویژه ولادیمیر پوتین تبدیل شد. به عبارت دیگر در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیشین و در خلال خصوصی‌ سازی مؤسسات دولتی، به این دارایی چشمگیر دست یافتدر هم تنیدگی مخوف سیاست و اقتصاد مداربسته روسیه: هرگز سر از اطاعت برادر بزرگ برندار

23 دسامبر 2013 | نوشته ی

الکسی ناوالنی که خود از سهامداران جزء بعضی از شرکت های بزرگ نفت و گاز روسیه است، سهامداری خویش را بگونه ای دیگر تفسیر می کند. کمااینکه می گوید هدفش از خرید سهام شرکت های بزرگ این است که بهتر بتواند در جریان مسائل پشت پرده، فساد مالی، رشوه، و بده و بستان‌ های غیرقانونی، قرار بگیرد.پیامدهای مخرب تخلفات مالی سناتورهای کانادایی: بزرگترین بحران سنا در تاریخچه 150 ساله خود

5 سپتامبر 2013 | نوشته ی

  خورشید همیشه پشت ابر نمی ماند   سرانجام کمیته اقتصادی مجلس سنای کانادا روز بیست و یکم اوت گزارش نتایج اقدامات خود را  منتشر کرد. نتایجی که به بررسی بامداد دوشنبه دوازدهم ماه اوت این کمیته پیوند دارد. چراکه در آن روز گزارش نتایج تحقیقات به عمل آمده از سوی شرکت مستقل حسابرسی و

[ادامه ی مطلب]از میدان بدر کردن درد و مرض فساد در نیجریه

14 سپتامبر 2012 | نوشته ی

شواهد حاکی از آنند که فساد در شکل های پر شمار در سراسر نیجریه رخ می دهد، و از کنترل خارج می شودسود اقتصادی کانادا از محل پذیرش دانش آموزان خارجی: بخش دوم

26 ژوئن 2012 | نوشته ی

در مجموع به دلایلی که به برخی از آنها نیز اشاره رفت، بین یک تا چهار دهه می شود که اغلب استان های کانادا برنامه های جذب و پذیرش دانش آموزان (طبیعتا پولدار) خارجی داشته اندسود اقتصادی کانادا از محل پذیرش دانش آموزان خارجی: بخش اول

22 می 2012 | نوشته ی

اشتغال به تحصیل دانشجویان شرقی در دانشگاه های کشورهای غربی، به هیچ روی مسئله تازه ای به شمار نمی رود. کمااینکه این امر در ایران نیز، از دوران صفویه آغاز شد. یعنی دوره ای که دشمنی مشترک به نام امپراطوری عثمانی، سبب نزدیکی ایران و کشورهای اروپایی گردید. یکی از نتایج این نزدیکی فرستادن چند

[ادامه ی مطلب]