مقالات اصلی

پیامدهای همه‌گیری ویروس کرونا بر شرکت‌ها و کار و بار زنان تجارت‌پیشه و کارآفرین در خاورمیانه و شمال آفریقا

شیوع ویروس کرونا باعث رکود قابل توجهی در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا شده است. بحران کرونا، در پی ویرانی‌های اقتصادی، منجر به آشکارسازی ضعف دولت‌ها و ظرفیت نهادهای دولتی در منطقه شد. طبق گزارش سازمان ملل متحد، در این مناطق، حدود (700,000) هفتصدهزار زن شغل خود را به دلیل همه‌گیری

[ادامه ی مطلب]

[ادامه ی مطلب]
نوآفرینی از اصول اساسی کارآفرینی و رشد کسبه و تجار در چارچوب اقتصادی سالم و پرقوت است. نوآفرینی در روش ساخت زیربنای اقتصادی، بخصوص در ساختار بخش خصوصی از واجبات توانایی رقابت در میادین اقتصاد نوین می باشد. سایت نوآفرینی منبع آزاد اطلاعاتی در رابطه با کارآفرینی، حاکمیت شرکتی و برازنده ترین عملکرد بازرگانی، و توسعه بخش خصوصی است. نوآفرینی با انتقال تجارب بین المللی در خصوصی سازی و اصلاحات اقتصادی سکویی برای افزایش آگاهی ها و توسعه دانش فنی در خصوص مباحث معطوف به منافع اقتصادی شفافیت مالی، مسئولیت پذیری، مضرات رشوه خواری و فساد مالی در توسعه اقتصادی،نقش موثر بخش خصوصی در کاهش فقر و گسترش فرهنگ کارآفرینی در حمایت از اقتصادی سالم و مسئول بخش خصوصی ایران خواهد بود. این تارنما از طرف مرکز بین المللی تجارت خصوصی، و بدون هیچگونه گرایش یا وابستگی به دولت یا احزاب سیاسی حمایت میشود.

اصلاحات اقتصادی

در پی انتخابات زیمبابوه، اصلاحاتی مورد نیازست تا به بخش غیررسمی اجازه شکوفا شدن بدهد

  نوشته: رایان ماسر   انتخابات اخیر زیمبابوه برای تایید رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، و مقامات دولت محلی از ارزشی ویژه برخوردارست. چراکه برای نخستین بار از هنگام استقلال این کشور در سال 1980 انتخاباتی در زیمبابوه برگزار شد، که در آن رئیس جمهور پیشین رابرت موگابه نامزد نبود.   این انتخابات تاریخی در گرماگرم

[ادامه ی مطلب]

ایجاد اتاق های بازرگانی زنان در جهان

        کمک زنان و زنان کارآفرین به رشد اقتصادی در سطحی گسترده به رسمیت شناخته شده است، و مورد تأیید قرار دارد. اما “راهنمای موقعیت های مناسب اقتصادی زنان” که محیط زنان شاغل و کارآفرین در 128 کشور جهان را ارزیابی می کند، نشان می دهد که در حال حاضر حدود نیمی

[ادامه ی مطلب]

کارآفرینی

کار را به عهده خانم ها بگذارید: مخاطب قراردادن مستقیم شرکت ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی به آفریقا

درک دلنگرانی های در پیوند با فساد که سبب دوری گزیدن سرمایه گذاران از نیجریه می شود، و فعالیت دسته جمعی برای مدنظر قرار دادن و پرداختن به اینگونه دلنگرانی ها چه به صورت فردی و چه به شکل همگانی، برای ای دبلیو ئی پی اهمیت دارد

فساد مالی

پنج گام برای مهار فساد در پاکستان

کسانی را که در رأس امور هستند و قدرت را در دست دارند، مسئول و پاسخگوی عملکردشان بداند. البته این کار ساده ای نیست. اما حیاتی می باشد. در عین حال اجرای آن در پاکستان و سایر کشورهای جنوب آسیا و ماورای آن نیز، امکانپذیر است

مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی

نقش پول در انتخابات

حقیقت- البته بسیار تلخ- این است، که هیچ فردی نمی تواند بدون داشتن پول و یا پشتیبانی کنندگان مالی وارد هیچگونه رقابت انتخاباتی شود. چراکه بدون اینکه خود را به مردم معرفی کند، نمی تواند انتظار داشته باشد، کسی به او رأی بدهد. بنابراین از همین ابتدا روشن می کنیم، که کسانی که حتی در آزادترین و قانونمندترین کشورها با رأی مردم بر کرسی های مجالس قانونگزاری تکیه می زنند و یا زمام امور اجرایی کشور را به عهده می گیرند، الزاما بهترین ها نیستند