بلاگ نوآفرینی

کمک جامعه مدنی و جامعه کاروبارها به دستورکار اصلاحات در بوسنی و هرزگوین

7 ژانویه 2019 | نوشته ی

به قلم: مارتینا هرولووا و کانر لیچ   در انتخابات سراسری اخیر در بوسنی و هرزگوین، 67 نامزد حزبی و 34 نامزد مستقل توجه چندانی به اصلاحات اقتصادی و دمکراتیک نشان ندادند. نامزدهایی که در پی جلب نظر 3 میلیون و 300 هزار رأی دهنده بودند. البته بوسنی و هرزگوین در خلال چند سال اخیر

[ادامه ی مطلب]چرا قراردادهای سرگشاده برای کسب و کارها خوب و مفیدند؟

6 ژوئن 2016 | نوشته ی

اخیرا 40 کشور شرکت کننده در یک نشست ضدفساد در انگلستان به اتفاق آرا متعهد شدند، که قراردادهای سرگشاده را به کاربگیرند. این تصمیم نشانگر تغییری عمده در روش هزینه پول برای به دست آوردن کار، کالا، و خدمات، از بخش خصوصی استچگونه برنامه بخش خصوصی کنیا به “وجه عرضه” فساد می پردازد؟

16 می 2016 | نوشته ی

حتی مروری سطحی و سرسری بر پوشش اخبار روزانه کنیا نشان می دهد، که فساد در تمامی سطوح (از قصبات گرفته تا ملی) دلنگرانی عمده ای برای کل کشور می باشد. به همین سبب بسیاری از ناظران نومیدانه بر میزان این مشکل و کمبود یا نبود راه حل های سازنده تأکید می کنندخیزش زنان: آموزش مدنی و نقش آن در تقویت اقتصادی

13 آوریل 2016 | نوشته ی

بیش از نیمی از کسانی را که در خلال جنگ داخلی سوریه از خانه و کاشانه خود آواره شده اند، زنان تشکیل می دهند. جنگی که بر زندگی بیش از 12 میلیون نفر تأثیر گذاشته است. کمااینکه به موازاتی که شیرازه زیربناهای آموزشی و خدمات اجتماعی در کل جوامع این کشور از هم گسیخته شده و 3 میلیون کودک به ناچار از درس خواندن دست کشیده اند، زنان و دختران به شکلی بی تناسب تحت تأثیر پیامدهای منفی این وضعیت قرار گرفته اندکمک به سرمایه گذاران ساکن کشورهای دیگر برای ایجاد تغییرات مثبت در میهن خودشان

2 دسامبر 2015 | نوشته ی

در بسیاری از کشورها حواله پول خارجی از سوی افراد، بخش قابل توجهی از ارز ارسالی برای سرمایه گذاری را تشکیل می دهد. کمااینکه بر اساس گزارش “بانک جهانی” میزان حواله پول خارجی به وسیله آنها، سه برابر میزان کل کمک های خارجی به کشورهای جهان است. بگونه ای که انتظار می رود، این میزان تنها در سال جاری سر به 414 میلیارد دلار بزندآیا گشایش راههای تجاری برای ارتقاء اقتصاد ایران کافی است؟

27 آگوست 2015 | نوشته ی

کوته نگری مقامات ایرانی و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و عدم دعوت از حضور فعال بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصادی کشور بخصوص در این مقطع آینده ساز نه تنها از رسیدن ایران به پوتانسیال واقعی و بحق خود جلوگیری می کند، بلکه اقتصاد ایران را همچنان اسیر تحولات و تصمیمات خارجی و چشم بدست لیوان آب دیگران نگه می داردعراق باید فرار از خشونت، از عهده مشکلات اقتصادی خود، و همچنین داعش برآید

9 اکتبر 2014 | نوشته ی

رویارویی با داعش، هم مستلزم واکنش های کوتاه مدت نظامی می باشد، که در حال حاضر وجود دارند، و هم راه حل های درازمدت اقتصادی می طلبدآیا مرکزیت زدایی می تواند، گره کور سیاسی لبنان را باز کند؟

3 اکتبر 2014 | نوشته ی

نظریه مرکزیت زدایی نخستین بار در سال 1989 و در خلال پیمان طائف در لبنان مطرح شد. پیمانی که به جنگ داخلی سندگدلانه در این کشور پایان داد. اما این نظریه در هیچیک از سطوح دولتی در این کشور با موفقیت عجین نبوده است. ولی این وضعیت سرانجام دارد تغییر می کندتطابق با برنامه های ضدفساد در کنیا

18 سپتامبر 2014 | نوشته ی

اتحادیه تولیدکنندگان کنیا (کی ای ام) که از طرف های همکاری دیرین مرکز بین المللی تجارت خصوصی/ سی آی پی ئی می باشد، کی پی ام جی ، و دفتر نمایندگی بریتانیا، اخیرا چهار مورد مطالعاتی در باره شرکت هایی منتشر کردند، که متعهد به صداقت هستند. همچنین از طریق تبدیل کردن این صداقت به اقدامات عملی روزمره خود، پیشرفت چشمگیری داشته اندبحران اقتصادی، بحران اصلی خاورمیانه

4 سپتامبر 2014 | نوشته ی

بازارهای اقتصادی خاورمیانه نه تنها همگام رشد اقتصاد جهانی نیستند، بلکه در برپایی و تشکیل اتحادیه ها و نهادهای اقتصادی منطقه ای برای هماهنگی با اقتصاد جهانی و افزایش قدرت منطقه در بازارهای جهانی نیز ناتوانی محسوسی از خود نشان داده اند