واژه نامه

Allocation

اختصاص

Auction

حراج کردن. به مزایده گذاشتن

Block Holder

سهامدار عمده

Corporate Governance

نحوه/چگونگی اداره شرکت ها

Denationalism

از اثر انداختن/بی خاصیت کردن ملی گرایی

Commercial Bank

بانک تجارت/بازرگانی

Commercial Bill

لایحه تجاری

Constant Marginal Cost

هزینه حاشیه ای/فرعی دائمی

Controlled Economy

اقتصاد زیرکنترل دولت – اقتصاد تحت نفوذ سیاست های دولت

Economic Statistics

آمار اقتصادی

Exchange-rate System

سیستم نرخ برابری ارزها

Increase of Capital

افزایش سرمایه

Increment

تغییر تدریجی

Inflation

تورم

Latent Unemployment

بیکاری پنهانی/پوشیده

Latin American Economic System

سیستم اقتصادی آمریکای لاتین

Macroeconomic

وابسته به اقتصاد کلان

Microeconomic

وابسته به اقتصاد خرد

Middleman

واسطه/دلال

Monetarism

فرضیه ای که بر اساس آن تورم و یا سایر تغییرات اقتصادی، ناشی از چگونگی عرضه پول هستند. روش کنترل اقتصادی از طریق سیستم کاهش یا افزایش عرضه پول

Occupational Hazard

خطرات ناشی از شغل

Patent

دارای حق امتیاز- حق انحصاری

Pattern Bargaining

چانه زنی/معامله نمونه

Pay-Off

فاسد- تسویه کردن (بدهی) – منفعت- رشوه

Private Net Product

تولید خالص خصوصی

Private Ownership

مالکیت خصوصی

Private Sector

بخش خصوصی

Privatization

خصوصی سازی

Protective Duties

عوارض گمرکی سنگین بر صنایع

Stock Market

بازار سهام

Strikers

مسببین اعتصاب- وام گیرندگان- تراز کنندگان- مسئولین موازنه- ضرب کنندگان سکه

Stringency

کسادی

Subsidize

یارانه دادن- کمک مالی کردم

Supply and Demand

عرضه و تقاضا

Task Force

نیروی کاری/ نیروی محاسباتی

Trade-Off

مبادله پایاپای (مبادله جنس در مقابل جنس مثل دادن گندم و گرفتن پارچه)

Trust Deed

با قباله انتقال دادن

Trust Fund

سپرده – وجه امانی- سرمایه امانی

Truth in Security

قرارداد با وثیقه

Bribery

رشوه

Collateralized auctions to pledge property or goods as security for a loan

وثیقه گذاشتن

Corruption

فساد

Due diligence

پشتکار لازم

Rent

اجاره

Soft budget constraint

بودجه بخش خصوصی که هر نوع زیان آن توسط یارانه های دولتی جبران می شود.