بلاگ سردبیر

آیا گشایش راههای تجاری برای ارتقاء اقتصاد ایران کافی است؟

27 آگوست 2015 | نوشته ی

کوته نگری مقامات ایرانی و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و عدم دعوت از حضور فعال بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصادی کشور بخصوص در این مقطع آینده ساز نه تنها از رسیدن ایران به پوتانسیال واقعی و بحق خود جلوگیری می کند، بلکه اقتصاد ایران را همچنان اسیر تحولات و تصمیمات خارجی و چشم بدست لیوان آب دیگران نگه می داردبحران اقتصادی، بحران اصلی خاورمیانه

4 سپتامبر 2014 | نوشته ی

بازارهای اقتصادی خاورمیانه نه تنها همگام رشد اقتصاد جهانی نیستند، بلکه در برپایی و تشکیل اتحادیه ها و نهادهای اقتصادی منطقه ای برای هماهنگی با اقتصاد جهانی و افزایش قدرت منطقه در بازارهای جهانی نیز ناتوانی محسوسی از خود نشان داده اندجام جهانی فساد مالی

3 جولای 2014 | نوشته ی

هر ساله سازمان بین المللی شفافیت لیستی از رده بندی یکصد و هفتاد و هفت کشور بر اساس تصوری که کارشناسان اقتصادی نسبت به میزان شفافیت یا عدم شفافیت این کشورها دارند را منتشر می کند. این سازمانف عدم شفافیت را عاملی اصلی در ترویج فساد مالی شناسایی می کندحمایت از اصلاحات اقتصادی در فلسطین

6 ژوئن 2014 | نوشته ی

بر اساس آخرین ارقام و آمار ببیش از نود و هشت درصد شرکتها و تجارت خانه های فلسطین پیرو قوانین بین المللی حاکمیت شرکتی نیستندجشن سی سال وابستگی به اتاق بازرگانی آمریکا

22 می 2014 | نوشته ی

در طول سی سال گذشته مرکز بین المللی تجارت خصوصی یکی از مهمترین نهادهای وابسته به اتاق بازرگانی آمریکا بوده استسراشیبی دنیای استارت آپ ها

16 می 2014 | نوشته ی

بر اساس مطالعاتی که در سال 1997 در ژورنال تجارت منتشر شد شخصیت کارآفرینان نه در تمایل به تقبل ریسک ، بلکه در اعتماد بنفس آنان تعریف شده. نتیجه این مطالعات بر این نکته تاکید می کند که کارآفرینان اعتماد بیش از حدی به توانایی های خود در جلوگیری از شکست و برآمد بد دارندعدم مشارکت بخش خصوصی و سقوط سراشیبی ونزوئلا

9 می 2014 | نوشته ی

تنها راه رهایی از این مخمصه مشارکت واقعی تمامی اقشار و جنبشهای جامعه می باشد. بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی و کناره گیری از افکار ” خودی ” و ” ناخودی ” امید چندانی به جلوگیری از سقوط اقتصادی و نتیجتاً سقوط ونزوئلا را نمی توان داشت.آمادگی کشورها برای تغییر و تحولات

1 می 2014 | نوشته ی

واقعاً کشورهای جهان تا چه حد توانائی مقابله با چالشها و توانایی استفاده از فرصتها را دارند؟کارآفرین یا انترپرنر؟

24 آوریل 2014 | نوشته ی

برای توسعه یک محیط کارآفرینی سالم، پیشرو و فراگیرنده، تمرکز بر توسعه فرهنگی کارآفرینی از واجبات می باشد. فرهنگی که با دیدی فراتر و وسیعتر از فناوری تکنولوژی به پدیده کارآفرینی می نگرد. و نتیجتاً فرهنگی که کارآفرینی را پدیده ای بلند مدت و مسئول به جامعه و نه کوتاه مدت برای نفع یک فرد یا گروه خاص تعریف می کندکارآفرینان آیا زاده و یا ساخته شده اند؟

24 ژانویه 2014 | نوشته ی

در رابطه با کارآفرینی، ” طبیعت ” هوش و ذکاوت، توانایی درونی برای رهبری و نوعی حس و درک مازادی از کسب و کار می باشد. ” پرورش ” شامل تحصیل، شبکه های اجتماعی و حرفه ای حمایت کننده و توانایی دسترسی به منابع مالی می باشد