اصلاحات اقتصادی

در پی انتخابات زیمبابوه، اصلاحاتی مورد نیازست تا به بخش غیررسمی اجازه شکوفا شدن بدهد

7 ژانویه 2019 | نوشته ی

  نوشته: رایان ماسر   انتخابات اخیر زیمبابوه برای تایید رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، و مقامات دولت محلی از ارزشی ویژه برخوردارست. چراکه برای نخستین بار از هنگام استقلال این کشور در سال 1980 انتخاباتی در زیمبابوه برگزار شد، که در آن رئیس جمهور پیشین رابرت موگابه نامزد نبود.   این انتخابات تاریخی در گرماگرم

[ادامه ی مطلب]ایجاد اتاق های بازرگانی زنان در جهان

31 جولای 2018 | نوشته ی

        کمک زنان و زنان کارآفرین به رشد اقتصادی در سطحی گسترده به رسمیت شناخته شده است، و مورد تأیید قرار دارد. اما “راهنمای موقعیت های مناسب اقتصادی زنان” که محیط زنان شاغل و کارآفرین در 128 کشور جهان را ارزیابی می کند، نشان می دهد که در حال حاضر حدود نیمی

[ادامه ی مطلب]تقویت گفت و گوی بخش های دولتی- خصوصی برای کاروبارهای پایدار

7 ژوئن 2017 | نوشته ی

 نویسنده: آنا کومپانک   شرکت کنندگان در کارگاه آموزش فرانکفورت   اصلاحات مؤثر، قانونی، و نظم دهنده، کلید بهبود حاکمیت شرکتی و ایجاد بوم سازگان/ اکوسیستم کارآفرینی سودمند برای رشد اقتصادی و رفاه و نیکبختی مشترک هستند. بااینهمه در بسیاری از کشورها تصویب و اجرای مقررات و قوانین نوین همچنان به صورت روندی از بالا

[ادامه ی مطلب]زنان ایرانی در حوزه اقتصاد

26 جولای 2016 | نوشته ی

زنان به عنوان نیمی از جامعه جهانی نشان داده اند، در هیچ حوزه ای دست پایین ندارند. کمااینکه برغم قانون اساسی و قانون کار نه تنها از جمله در صحنه اقتصاد کشور از فرصت های مساوی با مردان برخوردار نیستند، بلکه با موانع رسمی و غیررسمی هم مواجهند. اما با وجود تمامی این موانع در بیشتر بخش های اقتصادی وارد شده، و با موفقیت حضور خود را به ثبت رسانده انداکراین به خصوصی سازی شرکت های زیر مالکیت دولت نیاز دارد- اما شتاب در این کار سبب تکرار اشتباهت گذشته خواهد شد

16 می 2016 | نوشته ی

البته حتی پس از خصوصی سازی گسترده شرکت ها در اکراین در دهه 1990، هنوز هم دولت مالک شمار زیادی از این واحدهای اقتصادی در حوزه های گوناگون شامل صنعت گسترده بانکداری است، که در آن 900 هزار تن یعنی بسیار بیش از شمار کارکنان هر شرکت خصوصی دیگری، کار می کنند. ایجاد اصلاحات در این واحدهای اقتصادی زیر مالکیت دولت (اس ئو ئی ها) به سبب حاکمیت شرکتی ضعیف، مدیریت بی انگیزه، و تقریبا وجود هیچگونه شفافیت، روندی کند و ناقص بوده است. بنابراین اگر تنها ضرباهنگ روند را سریعتر کنیم، هیچیک از این مشکلات حل نمی شوندپیامدهای منفی اتکاء بیش از اندازه به درآمد نفت

4 آوریل 2016 | نوشته ی

فورت مک موری واقع در استان آلبرتا تا همین حدود یک سال پیش شاهد رشد اقتصادی مداوم بود. بگونه ای که از جمله بسیاری از ساکنان نقاط دیگر کانادا و سایر کشورهای جهان برای ثروتمند شدن سریع، دست کم برای مدتی به آن نقل مکان می کردند. به همین سبب بیشتر کارشناسان باور داشتند که بین یک تا حداکثر دو دهه دیگر، شاهد تولید روزانه نزدیک به 7 میلیون بشکه نفت در روز خواهد بودگزارش ها نشانگر پیشرفت کُند اصلاحات اقتصادی در پاکستان هستند

17 نوامبر 2015 | نوشته ی

روند اصلاحات اقتصادی پاکستان به شکلی دردناک کُند بوده است. در واقع چندین نمایه بین المللی بر پیشرفت بطئی، و یا رو به کاهش آن صحه گذاشته امد. کمااینکه در گزارش سال جاری “انجام کسب و کار” بانک جهانی، رتبه پاکستان در بین 185 کشور از صدوهفتم به صدوبیست وهشتم تنزل پیدا کردنگاهی به توافق هسته ای از دریچه انسانی و اقتصادی: بخش دوم

17 نوامبر 2015 | نوشته ی

بی تردید حیاتی ترین دستاورد رفع تحریم ها، پیشگیری از تلفات جانی ناشی از تحریم در حوزه خدمات بهداشتی- درمانی، و صنعت ترابری هوایی است. در حقیقت آن بخش از زیان های جانی خدمات بهداشتی- درمانی که به این تحریم ها مربوط می شد، کاملا از بین می رودنگاهی به توافق هسته ای از دریچه انسانی و اقتصادی: بخش اول

30 جولای 2015 | نوشته ی

توافق جامع هسته ای ایران با طرف غربی در صورت اجرایی شدن، می تواند پیامدهای گوناگونی برای ایران داشته باشد. به این توافق می شود، از زوایای گوناگون نگاه کرد. این نوشتار در پی آنست، که در سه بخش، و در درجه نخست از دیدگاه انسانی، و سپس از زاویه اقتصادی و بدون جهت گیری در مورد توافقنامه، به آن بپردازدفراگیری اقتصادی: استفاده از اهرم مالی بازارها و کارآفرینی برای گسترش موقعیت های مناسب

22 ژوئن 2015 | نوشته ی

•این مقاله راه های ارتقاء و تشویق کارآفرینی جوانان و زنان برای تسهیل فراگیری مورد اشاره در کارآفرینان غیررسمی در اقتصاد رسمی را به تصویر می کشد