جام جهانی فساد مالی

3 جولای 2014 | :دسته بندی بلاگ سردبیر

Corruption-Bracket

هر ساله سازمان بین المللی شفافیت لیستی از رده بندی یکصد و هفتاد و هفت کشور بر اساس تصوری که کارشناسان اقتصادی نسبت به میزان شفافیت یا عدم شفافیت این کشورها دارند را منتشر می کند. این سازمانف عدم شفافیت را عاملی اصلی در ترویج فساد مالی شناسایی می کند. کارشناسان بین المللی اقتصادی هر ساله یک یک این کشورها را بر اساس یکسری موازین بین المللی بررسی کرده و در مجموع نمره ای بین صفر تا یکصد به این کشورها می دهند که رقم یکصد نشانگر سیستمی شفاف و صفر نشانگر دولتی غیرشفاف و فاسد است.

با توجه به تب جام جهانی، این سئوال مطرح شد که اگر این نمرات جای گلهای زده و خورده شانزده تیم حاضر در مرحله حذفی این تورنمنت را بگیرند، کدامین کشور جام جهانی را بعنوان تیم پیروز در دست خواهد داشت.

نگاهی به رده بندی بر اساس نمره های داخل پرانتز نشان می دهد که قهرمان جام جهانی….کشور سوئیس است!

قسمت نظرات بسته است.