جشن سی سال وابستگی به اتاق بازرگانی آمریکا

22 می 2014 | :دسته بندی بلاگ سردبیر

US_Chamber_of_Commerce_logo

از زمان تائسیس مرکز بین المللی تجارت خصوصی، این شرکت در طول سی سال قدمتش همواره وابستگی خود به اتاق بازرگانی آمریکا را با ارزش شمرده است. بخش عظیمی از ماموریت و هدف این نهاد، تقویت اتاقهای بازرگانی و اتحادیه های تجاری در کشورهای در حال توسعه در راه حمایت از بخش خصوصی می باشد.

در این راستا، اتاق بازرگانی آمریکا که یکی از پرنفوذ ترین اتاقهای بازرگانی در سرتاسر جهان است، الگوی موثری است برای بسیاری از برنامه های ابتکاری مرکز بین المللی تجارت خصوصی. بعنوان مثال، پروسه تهیه دستوالعمل بهبود کار و کسب ملی مکانیزمی است که توسط آن نگرانی های بخش خصوصی تبدیل به توصیه های مفید برای سیاستگزاران می شود و یا انستتوی مدیریت سازمان ها که بخشی از بنیاد اتاق بازرگانی آمریکا است، کمکی است برای تربیت پرورش شرکای مرکز بین المللی تجارت خصوصی در مورد جدیدترین استانداردهای بین المللی برای توسعه سازمان ها.

در طول سی سال گذشته مرکز بین المللی تجارت خصوصی یکی از مهمترین نهادهای وابسته به اتاق بازرگانی آمریکا بوده است.

قسمت نظرات بسته است.