آمادگی کشورها برای تغییر و تحولات

1 می 2014 | :دسته بندی بلاگ سردبیر

shining-world-map

مطبوعات و رسانه های جهانی بطور روزمره در رابطه با چالشهای متعدد بومی و طبیعی که کشورهای مختلف با انها دست و پنجه نرم می کنند، گزارش می دهند. در عین حال، شهروندان جامعه بین المللی بطور مرتب با فرصتهای جدیدی که حاصله از ترقی در تکنولوژی و گسترش بازارهای جهانی است آشنا می شوند.

واقعاً کشورهای جهان تا چه حد توانائی مقابله با چالشها و توانایی استفاده از فرصتها را دارند؟ این سئوالی است که شرکت ک.پ.م.ج با شراکت نهاد آکسفورد اقتصادی با انتشار “لیست آمادگی برای تغییر” سعی در جوابگویی به آن دارد.

این لیست که برای دومین سال متوالی منتشر شده است، توانایی نود کشور را، از افغانستان تا استرالیا، برای مدیریت نوسانات و ترویج فرصتها تحت بررسی قرار داده است. این لیست پژوهشی که با همکاری بیش از پانصد نخبه بومی تهیه شده است، سه عنصر اصلی را مد نظر قرار داده است. این عناصر شامل توانایی تجارت و مراکز تجاری کشور، توانایی دولت و همچنین توانایی شهروندان و جامعه مدنی می باشد.

در این لیست پژوهشی اطلاعات بی شماری نهفته است که می تواند مورد استفاده بخش خصوصی، دولت ها، سیاست گزاران و سازمان های مدنی برای تحلیل ضعفها و قوتها، شناسایی الویت ها برای اصلاح و دایر کردن معیارهای موفقیت باشد.

قسمت نظرات بسته است.