تقویت رشد اقتصادی از طریق گفت و گوی بخش های دولتی- خصوصی

5 آوریل 2017 | :دسته بندی مقالات اصلی

 نویسنده: میکو ناکاگاکی

 

در پیش گرفتن و پذیرش بازار قوی رقابتی مستلزم این است، که بخش های دولتی و خصوصی نیازهای یکدیگر را درک کنند. زیرا به موازات اینکه دولت های ملی و محلی هر کشوری در فکر چگونگی تقویت اقتصاد از طریق ارائه وام به کسب و کارها و یا ساختن زیربناها می باشند، کارآفرینان در جستجوی راه هایی برای موفقیت کسب و کار خود هستند. یافتن راه حل برای اینگونه منظورها مستلزم تسهیل گفت و گوی بخش های دولتی- خصوصی (پی پی دی) مؤثر می باشد.

 

در هشتمین کارگاه آموزش جهانی پی پی دی در کپنهاگ (پایتخت) دانمارک که از سوی بانک جهانی، وزارت امورخارجه، و کنفدراسیون صنعت دانمارک سازماندهی شده بود، بیش از 300 شرکت کننده از سازمان های جامعه مدنی، شرکت ها، دولت ها، و طرف های توسعه، از 54 کشور گردهم آمدند، تا تجربیاتشان را با پی پی دی، مرکز بین المللی تجارت خصوصی (سی آی پی ئی)، و چندین سازمان کنونی و پیشین از اتیوپی، اردن، کنیا، مولداوی، صربستان، و نیجریه در میان بگذارند، که در این رخداد چهار روزه شرکت داشتند.

 

بتی ماینا رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان کنیا یعنی طرف (کنیایی) سی آی پی ئی، یکی از سخنرانان اصلی بود. او بر اهمیت پی پی دی برای توانایی دادن به محیط کسب و کار تأکید کرد. آنا نادگرودکیویچ نیز ابتکار مشترک سی آی پی ئی و بانک جهانی www.publicprivatedialogue.org را ارائه نمود، که پاتوقی آن-لاین برای تعامل معلومات جامعه عملی جهانی پی پی دی است.

 

کارگاه آموزش مورد اشاره هم بر موفقیت های کاشناسان مربوطه پی پی دی و هم بر چالش های آنها در هنگام توسعه، به کارگیری، و ارزشیابی گفت و گوهای سازنده در محیط های گوناگون، تمرکز داشت. نشست ها به بخش های مختلف با درون مایه هایی مانند کشورهای شکننده و دارای درگیری (مثلا فلسطین و گینه)، محیط های دستخوش تغییر و تبدیل سیاسی و اجتماعی (مانند تونس و اسلوواکی)، و پی پی دی های در سطح شهرها در برابر سطوح مناطق، تقسیم شدند.

 

در حالی که نتیجه کارگاه آموزش این بود که برای همه موارد یک راه حل واحد وجود ندارد، اما راهنمایی هایی جهت ایجاد مدل ها و نمونه های سازنده پی پی دی نیز وجود داشت، که درون مایه های کلیدی آنها از سوی کارشناسان مورد تأکید قرار گرفتند. این درون مایه های کلیدی به قرار زیرند:

 

  • دولت ها و کسب و کارها به سبب نبود و یا کمبود اعتماد، از پیوستن به گفت و گو می ترسند. برای غلبه بر این ترس و اعتمادسازی بین ذینفع های پی پی دی، گفت و گوها باید سازنده، و عمل-مدار باشند. بنابراین پی پی دی ها نمی توانند، محلی برای شکایت در مورد کارهای غلط هر بازیکن باشند.

 

  • تضمین سطح بالای خودبرداشتن از سوی هر دو بخش های دولتی و خصوصی حیاتی به شمار می رود. زیرا به احتمال قویتر اجرای اصلاحات منجر می شود.

 

  • تغییر خطمشی ها زمان زیادی می برد. بنابراین جهت از دست ندادن نیروی حرکت و همچنین تشویق یکدیگر، تجلیل از پیروزی های کوتاه مدت و بلندمدت از اهمیت برخوردار است.

 

  • باتوجه به کمبود منابع موجود در برخی جاها، شناسایی فوریت های راهبردی برای همه طرف ها حیاتی به شمار می رود.

 

  • پی پی دی ها بازیکنانی با دیدگاه های مختلف را گرهم می آورند. بنابراین جستجو جهت درک متقابل و ایجاد مصالحه بین همه بازیگران مسئله ای کلیدی است.

 

  • نوآوری، قابلیت انعطاف، و قابلیت تطابق، عواملی مهم هستند، که باید در هنگام اجرای پی پی دی در کشورهای شکننده و یا دستخوش تغییر و تبدیل در نظر گرفته شوند.

 

ایجاد و توسعه بوم سازگان/ اکوسیستم مناسب رشد اقتصادی زمان می برد. اما شرکت کنندگان در کارگاه آموزش با منابع و انرژی بیشتر، و همچنین شبکه تسریع گفت و گوهای محلی خود، به کشورهای خویش بازگشتند.

 

به موازاتی که کارشناسان پی پی دی به پشتیبانی جانانه از محیط های کسب و کارها ادامه می دهند، سی آی پی ئی اعضای جامعه پی پی دی را تشویق و ترغیب می کند با یکدیگر در تماس باقی بمانند، و ماجراها و درس هایی را که در www.publicprivatedialogue.org یعنی پاتوق آن-لاین پی پی دی و یا در صفحات رسانه های اجتماعی مجازی آن یعنی فیسبوک و توئیتر آموخته اند، به مشارکت بگذارند.

 

 

قسمت نظرات بسته است.