بلاگ نوآفرینی

نیروی موفقیت آمیز شکست

5 فوریه 2013 | نوشته ی

نقاطی که کارآفرینان در آنجا بیشترین موفقیت ها را به دست می آورند، جوامعی هستند که رنج شکست برای این کارآفرینان نسبت به همه اماکن دیگر کمتر می باشد. بنابراین دستاوردهای بزرگ حاصل نوآوری های ساختارشکنانه، واقعا تنها در سیستمی کسب می شوند، که اجازه می دهد افراد در سطحی گسترده خطرپذیری (ریسک) کنندزنان در جایگاه رهبری: کاملا مفید برای کسب و کار

5 سپتامبر 2012 | نوشته ی

با توجه به قدرت بیشتر زنان در مدیریت کردن مخاطرات، گرفتن تصمیمات مشکل، و تشویق و ترویج ابتکار، عاقلانه خواهد بود که شرکت های دارای هیئت مدیره متنوع در خلال وضعیت های نامناسب مالی، عملکرد بهتری داشته باشندمصر، یک سال بعد

3 فوریه 2012 | نوشته ی

اقتصادی که از همان ابتدا هم قوی نبود، مجبور شده تا با تحولات انقلابی نیز دست و پنجه نرم کندفرصتی دمکراتیک در کویت

3 فوریه 2012 | نوشته ی

البته تصور عمومی بر اینست که کویت از کشورهایی نیست، که بهار عربی در آن رخ داده باشد. اما اینگونه نیست، که این گفته کاملا واقعیت داشته باشدرسمی کردن غیر رسمی ها: درس عبرتی از داستان بو عزیزی

6 ژانویه 2012 | نوشته ی

زمانی که حقوق شرکت کنندگان در بازارهای غیررسمی که با مؤسسات اقتصادی رسمی ارتباط ندارند نقض می شود، آنها هیچ مرجعی ندارند که به آن مراجعه کنندپیشگامی در کارآفرینی تحت حکومت طالبان

12 دسامبر 2011 | نوشته ی

ما به این برداشت عادت کرده ایم که به زنان به چشم قربانیان جنگ نگاه می کند، که باید مورد ترحم قرار بگیرندظاهری متناسب در نخستین نگاه: ترکیه بعنوان مدلی در معرض عام

31 اکتبر 2011 | نوشته ی

امکان دارد که توزیع نابرابر منابع از سوی دولت مرکزی، مسبب اصلی توسعه آشکارا کند آسیای صغیر شرقی باشدبازرگانان و کسبه میدان تحریر

24 اکتبر 2011 | نوشته ی

متأسفانه آنچه امروز شاهد آن هستیم چرخشی عوامفریبانه است، که می تواند به آینده مصر زیان برساندفوتبال فرای یک بازی است – بخش دوم

28 سپتامبر 2011 | نوشته ی

ائتلاف اتحادیه های هواداران آفریقا صمیمانه به ماهیت وحدت بخش ورزش اعتقاد دارد. اما در عین حال پتانسیل شبکه بندی عاشقان ورزش در سراسر آفریقا را هم به عنوان یک راهبرد کاری برای افزایش عضویت، پشتیبانی مالی، و درآمد، درک می کند.سئوال سه میلیارد دلاری

15 سپتامبر 2011 | نوشته ی

بخش خصوصی در کنار دیگر بخش های اقتصادی کشور بدون چشم انتظاری به امر دولت باید داوطلبانه در راه خود پلیسی و طرح اصلاح قانونی برای تمام مشارکین پیشگام باشد چرا که دولت ها، صرفنظر از دیدگاه های ایدئولوژیک و گرایشهای اجتماعی و سیاسی و بدلیل ملاحظات سیاسی و دوره ای بودن قدرت اجرایی منابع مناسبی برای طراحی این نوع اصلاحات نیستند.