بلاگ نوآفرینی

جام جهانی فساد مالی

3 جولای 2014 | نوشته ی

هر ساله سازمان بین المللی شفافیت لیستی از رده بندی یکصد و هفتاد و هفت کشور بر اساس تصوری که کارشناسان اقتصادی نسبت به میزان شفافیت یا عدم شفافیت این کشورها دارند را منتشر می کند. این سازمانف عدم شفافیت را عاملی اصلی در ترویج فساد مالی شناسایی می کندحمایت از اصلاحات اقتصادی در فلسطین

6 ژوئن 2014 | نوشته ی

بر اساس آخرین ارقام و آمار ببیش از نود و هشت درصد شرکتها و تجارت خانه های فلسطین پیرو قوانین بین المللی حاکمیت شرکتی نیستندجشن سی سال وابستگی به اتاق بازرگانی آمریکا

22 می 2014 | نوشته ی

در طول سی سال گذشته مرکز بین المللی تجارت خصوصی یکی از مهمترین نهادهای وابسته به اتاق بازرگانی آمریکا بوده استسراشیبی دنیای استارت آپ ها

16 می 2014 | نوشته ی

بر اساس مطالعاتی که در سال 1997 در ژورنال تجارت منتشر شد شخصیت کارآفرینان نه در تمایل به تقبل ریسک ، بلکه در اعتماد بنفس آنان تعریف شده. نتیجه این مطالعات بر این نکته تاکید می کند که کارآفرینان اعتماد بیش از حدی به توانایی های خود در جلوگیری از شکست و برآمد بد دارندعدم مشارکت بخش خصوصی و سقوط سراشیبی ونزوئلا

9 می 2014 | نوشته ی

تنها راه رهایی از این مخمصه مشارکت واقعی تمامی اقشار و جنبشهای جامعه می باشد. بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی و کناره گیری از افکار ” خودی ” و ” ناخودی ” امید چندانی به جلوگیری از سقوط اقتصادی و نتیجتاً سقوط ونزوئلا را نمی توان داشت.آمادگی کشورها برای تغییر و تحولات

1 می 2014 | نوشته ی

واقعاً کشورهای جهان تا چه حد توانائی مقابله با چالشها و توانایی استفاده از فرصتها را دارند؟کارآفرین یا انترپرنر؟

24 آوریل 2014 | نوشته ی

برای توسعه یک محیط کارآفرینی سالم، پیشرو و فراگیرنده، تمرکز بر توسعه فرهنگی کارآفرینی از واجبات می باشد. فرهنگی که با دیدی فراتر و وسیعتر از فناوری تکنولوژی به پدیده کارآفرینی می نگرد. و نتیجتاً فرهنگی که کارآفرینی را پدیده ای بلند مدت و مسئول به جامعه و نه کوتاه مدت برای نفع یک فرد یا گروه خاص تعریف می کندکارآفرینان آیا زاده و یا ساخته شده اند؟

24 ژانویه 2014 | نوشته ی

در رابطه با کارآفرینی، ” طبیعت ” هوش و ذکاوت، توانایی درونی برای رهبری و نوعی حس و درک مازادی از کسب و کار می باشد. ” پرورش ” شامل تحصیل، شبکه های اجتماعی و حرفه ای حمایت کننده و توانایی دسترسی به منابع مالی می باشدانتخابات ریاست جمهوری در ایران: در انتظار گودو

17 می 2013 | نوشته ی

هیچیک از نامزدهای ریاست جمهوری، چه مطرح و چه نامطرح جزئیات و یا حتی خلاصه ای از یک برنامه قابل اجرا برای مقابله با این مشکل نگران کننده را ارائه نداده اندکارآفرین ها چگونه افرادی هستند؟

15 فوریه 2013 | نوشته ی

سن متوسط بنیانگزاران شرکت ها در هنگام آغاز کسب و کارهای کنونیشان، 40 سال بوده است. این در حالی می باشد که پژوهش پیشین بنیاد کارآفرینی کافمن نشان می دهد، که این سن برای بنیانگزاران شرکت های فناوری 39 سال است. البته نوجوانانی که با برنامه ریزی در زیرزمین خانه والدین خود تبدیل به کارآفرین شده اند، استثناء، و نه قاعده، هستند