اصلاحات اقتصادی

نمونه ای تاریخی از چالشهای خصوصی سازی

9 نوامبر 2011 | نوشته ی

    نظام نحوه اداره شرکت ها در صربستان:وضعیت اصلاحات بعد از پنج سال       چکیده مقاله   پنج سال اصلاحات در نحوه اداره شرکت ها در صربستان، نشان دهندۀ تصویری آمیخته از پیشرفت و کاستی ها ماندگار است.   مرکز مطالعات لیبرال دموکرات (سی ال دی اس/CLDS) با بخش خصوصی صربستان در

[ادامه ی مطلب]چگونه اصلاحات مفید مالیاتی سبب رونق اقتصادی و جذب سرمایه گذاران می شود؟

21 اکتبر 2011 | نوشته ی

بی ثباتی در خاورمیانه و آسیا به این مفهوم می باشد، که افراد در پی مکان امنی برآیند که خانواده های خود را به آنجا انتقال دهند. بنابراین کار به جایی رسیده که کارشناسان امر حتی از کانادا با اصطلاحاتی همچون بهشت مالیات، و سوئیس آمریکای شمالی یاد می کنندفراسوی حکایت موفقیت های شخصی: ارتقاء و ترویج شرکت های خصوصی و کارآفرینی از طریق اصلاحات بنیادین

2 سپتامبر 2011 | نوشته ی

از طریق اصلاحات بنیادین است که امکان تقویت کارآفرینان برای انتقال ازکسب و کار بسیار کوچک (ماکرو) به شرکت های کوچک و متوسط وجود دارد…چالش اصلاحات اقتصادی در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا

26 جولای 2011 | نوشته ی

سرمایه گذاری بر روی برقراری ارتباط میان حاکمیت مردمی و اقتصاد های بازار کلید موفقیت اصلاحات در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا است.دریک کلمه چه چیزی نهفته است؟

1 جولای 2011 | نوشته ی

چگونگی اداره شرکت ها، زبان، و تغییرات بنیادین چکیده مطلب موفقیت اصلاحات بنیادین عمیقا ریشه در میراث فرهنگی مشترک دارد، که زمینه چهارچوب های کاری مشترک را برای تصمیم گیری افراد آماده می کند. یک دهه پیش در زبان عربی هیچ معادلی برای اصطلاح چگونگی اداره شرکت ها وجود نداشت. این مسئله سبب می شد

[ادامه ی مطلب]